Wybierz jezyk:
English Italiano Polish Espaniol

Wybierz tlo:

 • 1
 • 2
 • 3
11 22 33DZIALANIA

 

Glowne realizowane dzialania to:

 • przeprowadzenie analizy potrzeb. Zakres analizy potrzeb obejmuje zebranie informacji o obecnej sytuacji, wykorzystywanych zasobach i strategiach nauczania, najwazniejszych trudnosciach i odnoszonych sukcesach doswiadczanych przez wybrana grupe nauczycieli zajmujacych sie uczniami z MLCI. W kazdym kraju partnerskim, za pomoca kwestionariusza i 5 wywiadów poglebionych zebrane zostana raporty od 40 nauczycieli. Zainteresowane strony (lokalne wladze oswiatowe, stowarzyszenia rodziców, dyrektorzy miejscowych szkól, stowarzyszenia nauczycieli) beda zaangazowane w realizacje projektu poprzez umozliwienie im uczestnictwa w komitecie interesariuszy w kazdym kraju


 • Przeprowadzenie najnowszej analizy aktualnego stanu wiedzy o najlepszych krajowych i miedzynarodowych praktykach radzenia sobie i wspierania edukacji uczniów z MLCI. Literatura fachowa, praktyka partnerów i wczesniejsze projekty finansowane przez UE beda weryfikowane pod katem poszukiwania metod i praktycznych narzedzi. Kazdy partner przedstawi dokument roboczy. Dokumenty robocze, wymieniajace znane srodki na szczeblu krajowym i miedzynarodowym beda zebrane i zestawione by przeprowadzic badania na temat stanu wiedzy o strategii uczenia sie u uczniów z MLCI;


 • przygotowanie podrecznika "Strategie nauczania ucznió w z MLCI". Podrecznik bedzie skladal sie z czesci bardziej teoretycznej i bardziej praktycznej (Tool Box) zawierajacej liste metodycznych i praktycznych narzedzi do wykorzystania z uczniami z MLCI. Podrecznik bedzie wydany w dwóch wersjach, druga po wydaniu pilotazowym, w jezykach kazdego z partnerów;


 • opracowanie planu kursu e-learningowego (30 godzin lacznie) skierowanego do aktywnych nauczycieli, koncentrujacego sie na sposobach, w jaki mozna wspierac nauke uczniów z MLCI. Kurs zostanie przygotowany w jezykach narodowych dla 10 nauczycieli, w kazdym kraju partnerskim. Podrecznik i kurs beda mialy jedna wspólna czesc oraz dodatkowe elementy (regulacje prawne, linki, strony www, wlasne drukowane zasoby posiadane przez kraje partnerskie) odpowiednie dla kazdego kraju;


 • Analiza potrzeb
 • Celem analizy potrzeb jest zebranie informacji o obecnej sytuacji, wykorzystanych zasobach i strategiach nauczania, najwazniejszych trudnosciach i odnoszonych sukcesach doswiadczanych przez wybrana grupe nauczycieli zajmujacych sie uczniami z MLCI. W kazdym kraju partnerskim, za pomoca kwestionariusza i 5 wywiadów poglebionych zebrane zostana raporty od 40 nauczycieli. Ponadto, powolana zostanie grupa fokusowa kazdego krajowego komitetu interesariuszy w celu omówienia najwazniejszych ustalen.
 • Dokument roboczy o stanie wiedzy
 • W dokumencie roboczym znajdzie sie przeglad najlepszych praktyk krajowych i miedzynarodowych dotyczacych sie radzenia sobie i wspierania nauki uczniów z MLCI. Literatura fachowa, praktyka partnerów i wczesniejsze projekty finansowane z UE weryfikowane pod katem poszukiwania metod i praktycznych narzedzi.
 • Podrecznik strategii dydaktycznych w stosunku do uczniów z MLCI
 • Podrecznik bedzie skladal sie z 2 czesci. Czesc 1 bedzie bardziej teoretyczna, natomiast czesc 2 (Tool Box) bedzie lista metodycznych i praktycznych narzedzi do wykorzystania z uczniami, takie jak sieci obserwacji i plan nauczania indywidualnego. Podrecznik zostanie przetlumaczony na jezyk kazdego z partnerów i bedzie dostepny do pobrania ze strony internetowej projektu. Kurs szkoleniowy
 • Kurs szkoleniowy
 • Tresc 30 godzinnego e-learningowego szkolenia/programu bedzie oparta na podreczniku. Kurs szkoleniowy bedzie typowo praktyczny i bedzie zawierac cwiczenia samooceny dla nauczycieli oraz narzedzia do codziennego monitorowania zajec w klasie oraz praktyczne sugestie i cwiczenia.
 • Wskazówki dla nauczycieli pracujacych z uczniami z MLCI

 • Wskazówki te beda opierac sie na podstawowych zasadach i doswiadczeniach zdobytych w okresie pilotazowym realizowanego projektu.
 • Newsletter

  Subscribe to our newsletter

   

   Text size:


                                                                             

  Contact Us

  2 1 3 5 6 7

  This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
  Reference number: 526283-LLP-1-2012-1-IT-COMENIUS-CMP