Wybierz jezyk:
English Italiano Polish Espaniol

Wybierz tlo:
CELE


Projekt GUIDE ma przyczynic sie do:


  • umozliwienia szkolenia pracownikow dydaktycznych w szkolach, aby lepiej rozumieli potrzeby uczniow ze srednio-lekkimi zaburzeniami poznawczymi;
  • uznania grupy docelowej uczniow ze srednio-lekkimi zaburzeniami poznawczymi jako szczegolnej kategorii. Pomimo, ze zazwyczaj w szkolach, niepelnosprawnosc jest traktowana w bardzo ogolny sposob, laczy sie wszystkieroznorodne przyczyny trudnosci w nauce wraz z niepelnosprawnoscia ruchowa;
  • polepszenia zdolnosci kadry dydaktycznej w szkolach do rozpoznawania dzieci z tymi trudnosciami i udoskonalania procesu nauczania aby lepiej zaspokoic ich potrzeby.
  • dostarczenia nauczycielom nowych metod i technik pracy z uczniami z trudnosciami w uczeniu sie

 Newsletter

Subscribe to our newsletter

 

 Text size:


                                                                           

Contact Us

2 1 3 5 6 7

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Reference number: 526283-LLP-1-2012-1-IT-COMENIUS-CMP