Wybierz jezyk:
English Italiano Polish Espaniol

Wybierz tlo:
Projekt


GUIDE - Guidelines for Teachers Working with Students with Medium-light Cognitive Impairment to Europejski projekt współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Wielostronne działanie Comenius (nr ref. 526283-LLP-1-2012-1-IT-COMENIUS-CMP). Projekt GUIDE rozpoczął się w grudniu 2012 roku i będzie trwał do maja 2015 roku.


Projekt ten został opracowany przez grupę organizacji, której misją jest wspieranie uczniów o SPE i/lub szkolenie nauczycieli. Współpracując ze sobą, chcą poprawić zdolność nauczycieli do pracy z uczniami o SPE na rzecz edukacji integracyjnej.


Wybrane Partnerstwo zostało utworzone po studium wykonalności prowadzonym począwszy od sierpnia 2011 roku.


Projekt został skonstruowany począwszy od tego, że w wielu krajach UE zbyt często zwykli nauczyciele nie są odpowiednio przeszkoleni w zakresie radzenia sobie z uczniami o SPE.


Wsparcie dla osób z SPE zależy od stopnia nasilenia potrzeby. Uczniowie ze średnio-lekkimi zaburzeniami poznawczymi (MLCI) zazwyczaj uczą się w zwykłych klasach, więc nauczyciele w szkołach powszechnych często nie mają możliwości wyspecjalizowania się w pracy z nimi, biorąc pod uwagę również, że emocjonalne i behawioralne trudności oraz niepełnosprawność fizyczna wymagają różnych strategii nauczania.


Projekt koncentruje się na nauczycielach pracujących w szkołach średnich z uczniami w wieku około 12-18 lat, w zależności od krajowych systemów edukacji. Współpraca między organizacjami partnerskimi doprowadzi do utworzenia dwóch głównych produktów, mających na celu wsparcie nauczycieli pracujących z uczniami z MLCI.


Podręcznik „Strategie dydaktyczne z uczniami z MLCI”.


Kurs e-learningowy dla nauczycieli pracujących z uczniami z MLCI.


Wytyczne dla nauczycieli pracujących z uczniami z MLCI, krótki dokument, którego celem jest podsumowanie najważniejszych wyników uzyskanych w trakcie realizacji projektu.

 Newsletter

Subscribe to our newsletter

 

 Text size:


                                                                           

Contact Us

2 1 3 5 6 7

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Reference number: 526283-LLP-1-2012-1-IT-COMENIUS-CMP